X
אימות פרטים

תעודת זהות

ברוכים הבאים לדף אימות פרטים:
יש להכניס ת.ז של השמאי המשתתף


שימו לב !

** להזמנה עבור שמאי/ת ובת/בן זוג, יש למלא מס' ת"ז של השמאי/ת בלבד ולבחור "המשך"

** להזמנת 2 שמאים החולקים יחד חדר, יש לבחור מס' שותפים בחדר (1), למלא הפרטים וללחוץ "המשך"
באפשרותך לחלוק חדר עם שותף
נקה
  • שני משתתפים בכנס שחולקים חדר, אין הכוונה לחלוקת חדר עם נלווה שאינו רשום לכנס.
  • האפשרות לצרף נלווה תופיע בהמשך. במידה ואינך חולק יש לבחור 0 שותפים בחדר
בחר: שותף אחד / שני שותפים
שם מלא של השותף בחדר ת.ז שותף
המשך
להזנת פרטים אישיים

  • שעות פעילות המוקד בימים א' - ה' בשעות 09:00-17:00 בטלפון 03-7230270

לפניות נוספות במייל Shamaim@arkia.co.il